Select Page

Deniz Kardeş - April 18, 2021

Övünmenin Kilisede yeri yoktur, çünkü bütün Hristiyanlar imanla aklanır.

1. Bütün insanları imanla aklayan tek bir Tanrı vardır - 3:29​-31 2. İbrahim peygamber imanla aklandı - 4:1-5 3. Eski Anlaşmadaki bütün imanlılar aynı İbrahim gibi aklandı - 4:6-8 4. Musa'nın Yasası verilmeden önce İbrahim imanla aklandı, öyleki birleşmiş tek bir kilisenin iman babası olsun - 4:9-12

Kutsal Kitap Ayetleri: Romalılar 4:1-12

Serilerden: "Romalılar Mektubu"

Daha Fazla Diğer "Romalılar Mektubu"

Powered by Series Engine